About Us

พลากร สอนสร้างเว็บ ตั้งเป้าหมายจะให้เป็น เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ แก่ผู้จัดทำเว็บไซต์ทุกท่าน ให้ได้เข้ามาหาความรู้เรื่องการทำเว็บไซต์ รวมทั้งสร้างเครื่องมือดีๆ เพื่อใช้ในการสร้างเว็บไซต์ ให้ง่าย และมีประสิทธิภาพ

ผมได้ตั้งเป้าหมาย ไว้ว่าอยากจะสร้างเว็บไซต์ ให้ดีเลิศ แต่ถ้าผมทำเองคนเดียว ก็จะทำได้เพียงทีละหนึ่งเว็บไซต์เท่านั้น แต่ถ้าผมสามารถสอนคนอื่นๆ ให้ทำเว็บไซต์ได้ด้วย เว็บไซต์ ที่ดี ก็จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และเป็นการยกระดับการทำเว็บไซต์ ของประเทศไทยไปในตัว

การสร้างเว็บไซต์ในปัจจุบัน ผู้เริ่มต้นใหม่ มีจำนวนมาก ดังนั้นเนื้อหาที่เหมาะกับผู้เริ่มต้น จะต้องไม่ยากและไม่ซับซ้อน เกินกว่า ผู้เริ่มต้นจะเข้าใจ ผมจึงได้สร้างวีดีโอขั้นพื้นฐานมาให้ทุกท่านได้รับชมกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ถ้าท่านใดอยากช่วยสนับสนุน สินค้า และ บริการที่เรามี ก็สามารถติดต่อกันมาได้เลย ตาม Social Network ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนี้ หรือจะใช้แบบฟอร์มในหน้าติดต่อเราก็ย่อมได้เช่นกัน