Typography

Mighty Maxx Theme Typography

เรื่องของตัวอักษร ตัวอักษรมีความสำคัญมาก ในการสร้างเว็บไซต์ เพราะ ถ้าปราศจาก ตัวอักษรแล้ว เว็บไซต์ของเรา ก็จะเป็นเพียงกระดาษ เปล่าเท่านั้น ลองมาดูกันดีกว่าครับว่า ตัวอักษรในเว็บไซตของเรา มีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง

หัวข้อระดับที่ 1

เป็นหัวข้อระดับหลักของเว็บไซต์

หัวข้อระดับที่ 2

เป็นหัวข้อระดับรองลงมา จากหัวข้อระดับที่ 1

หัวข้อระดับ 3

หัวข้อระดับ 4

หัวข้อระดับ 5
หัวข้อระดับ 6

และนี่ก็คือ ตัวอย่างข้อความในรูปแบบหัวข้อที่อยู่ในเว็บไซต์ เรา ส่วนข้อความในรูปแบบอื่นๆ ได้แก่ ตัวหนา และ ตัวเอียง

ถัดมา เราก็จะพูดถึง ลิสต์กันบ้างว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร ลักษณะของ List มีอยู่สองแบบคือ Ordered List และ Unordered List นั่นเอง

Unordered List

เป็นรายการที่ไม่มีตัวเลข แต่จะใช้ Bullet แทน

 • รายการที่ 1
 • รายการที่ 2
  • รายการย่อยที่ 1
  • รายการย่อยที่ 2
   • รายการย่อยๆ ที่ 1
   • รายการย่อยๆ ที่ 2
  • รายการย่อยที่ 3
 • รายการที่ 3
 • รายการที่ 4

Ordered List

เป็นรายการที่ใช้ตัวเลข ในรายการแต่ละลำดับ

 1. รายการแบบมีตัวเลข รายการที่ 1
 2. รายการแบบมีตัวเลข รายการที่ 2
  1. รายการย่อยที่ 1
  2. รายการย่อยที่ 2
   1. รายการย่อยๆที่ 1
   2. รายการย่อยๆที่ 2
  3. รายการย่อยที่ 3
  4. รายการย่อยที่ 4
 3. รายการแบบมีตัวเลข รายการที่ 3
 4. รายการแบบมีตัวเลข รายการที่ 4

สำหรับ คำคม หรือคำเน้น เราจะนิยมใช้ Quote เป็นตัวบ่งบอกว่า ประโยคนี้เน้นครับ

และการใส่คำอธิบายรูปภาพ ก็สามารถใส่ได้ใน Media Manager เลยเช่นกันครับ

Mighty Maxx Theme Typography
คำอธิบายรูปภาพ